Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul prezintă şi analizează aspecte referitoare la fenomenul cyberwarfare-ului. Cyberwarfare-ul reprezintă un conflict bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, ce implică efectuarea unor atacuri motivate politic asupra informaţiei şi a sistemelor informatice. Un atac referitor la cyberwarfare cuprinde încălcări ale legilor, politicilor sau ale altor reglementări de la nivel naţional şi internaţional, acest aspect contribuind de cele mai multe ori la încadrarea fenomenului de cyberwarfare în sfera de aplicare a criminalităţii informatice. În acest articol se efectuează o analiză şi asupra principalelor instrumente şi norme juridice internaţionale care cuprind aspecte referitoare la dreptul internaţional al războiului, cât şi asupra unor tratate şi acorduri internaţionale care reglementează cooperarea internaţională şi investigarea criminalităţii informatice şi a atacurilor referitoare la cyberwarfare. De asemenea, se efectuează şi o prezentare referitoare la infractorii şi victimele fenomenului cyberwarfare-ului.

Cuvinte-cheie: cyberwarfare; tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; criminalitate informatică; sistem informatic; informaţie.

Titlul lucrării în engleză: Cyberwarfare – a current form of conflict

Abstract: The article presents and analyzes aspects related to the phenomenon of cyberwarfare. Cyberwarfare is a conflict based on information and communication technology that involves performing politically motivated attacks on information and information systems. An attack involving cyberwarfare includes violations of laws, policies, or other regulations at national and international level, this aspect contributing most often to framing the cyberwarfare phenomenon in the area of cybercrime. This article also analyzes the main international legal instruments and norms that include international war law issues as well as international treaties and agreements governing international cooperation and investigation of cybercrime and cyberwarfare attacks. Also, there is a presentation about the offenders and victims of the cyberwarfare phenomenon.

Keywords: cyberwarfare; information and communication technology; cybercrime;
information system; information.