Autor: Ioana Maria COSTEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu pune în discuție o problemă dinamică și evolutivă, cea a concursului de proceduri fiscale și penale în combaterea ilicitului fiscal. Cheia de boltă este desigur preocuparea pentru respectarea principiului non bis in idem, mai ales în ipoteza în care ambele proceduri tind fie să aplice sancțiuni, fie să emită titluri de creanță pentru același prejudiciu. Studiu preia repere recente de jurisprudența a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; sancțiune fiscală; sancțiune penală.

Titlul lucrării în engleză: Non bis in idem in tax matters in the light of ECHR/CJEU case law

Abstract: The present study raises a dynamic and evolutionary problem, that of the competition of fiscal and criminal procedures in the fight against fiscal illicit. The keystone is of course the concern to respect the principle of non bis in idem, especially when both proceedings tend to apply sanctions or issue debt securities for the same damage. The study takes up recent benchmarks in the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union.

Keywords: tax evasion; fiscal sanction; penal sanction.