Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil online: aici.

Rezumat: Pornind de la noţiunile de hacker şi hacking, prezentul articol şi-a propus să prezinte şi analizeze aspecte referitoare la elaborarea profilului hackerului. Cybercriminal profiling reprezintă o tehnică ştiinţifică ce determină personalitatea şi caracteristicile comportamentale ale unei persoane în cyberspaţiu prin utilizarea unor metode de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale, calculatoarelor şi criminologiei. Pentru hackeri, activitatea de hacking nu reprezintă doar o tehnică de accesare neautorizată în sistemele şi reţelele informatice, ci reprezintă mai degrabă un stil de viaţă. În vederea elaborării profilului hackerului, articolul subliniază importanţa motivaţiei, aptitudinilor tehnice şi manifestărilor tehnice de comportament criminal în cyberspaţiu. Articolul prezintă şi analizează şi principalele motive ale hackerilor de comitere a hackingului, cât şi cele mai cunoscute categorii de hackeri.

Cuvinte-cheie: hacker; hacking; cyberspaţiu; cybercriminal profiling; motivaţie.

Titlul lucrării în engleză: Aspects Regarding the Development
of the Hacker’s Profile in Cyberspace

Abstract: Starting from the concepts of hacker and hacking, this article aims to present and analyze aspects related to the development of the profile of the hacker. Cybercriminal profiling is a scientific technique that determines the personality and behavioral characteristics of a person in cyberspace by using research methods in the field of social sciences, computers and criminology. For hackers, hacking is not just a technique of unauthorized access to computer systems and networks, but rather a lifestyle. In order to develop the hacker profile, the article emphasizes the importance of motivation, technical skills and technical manifestations of criminal behavior in cyberspace. The article presents and analyzes the main reasons for hackers to commit hacking, as well as the most popular categories of hackers.

Keywords: hacker; hacking; cyberspace; cybercriminal profiling; motivation.