Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Lucrarea de faţă analizează un aspect mai puţin studiat în literatura de specialitate, şi anume potenţialul Criminalisticii de a contribui la prevenirea săvârşirii infracţiunilor. Concret, sunt explorate modalităţile prin care informaţiile din sfera Criminalisticii pot fi folosite pentru a preveni săvârşirea de fapte antisociale, atât în mod fizic, cât şi în mediul virtual. Modalităţile analizate de prezenta lucrare au în vedere rezultatele preventive care pot fi obţinute prin integrarea datelor furnizate de Criminalistică în programe informatice. În ceea ce priveşte prevenirea în mod fizic a săvârşirii de infracţiuni, asemenea softuri pot indica locurile în care există un risc crescut de a se comite fapte antisociale. În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor în spaţiul virtual, astfel de softuri pot să prevină accesul programelor rău-intenţionate în diverse site-uri şi, în consecinţă, pot preveni săvârşirea unor fraude financiare sau a altor tipuri de fapte antisociale. Rezultatele bune obţinute până acum în prevenirea infracţiunilor prin colaborarea dintre Criminalistică şi Informatică încurajează dezvoltarea în continuare a acestei colaborări.

Cuvinte-cheie: Criminalistică; Criminalistică predictivă; Informatică; CAPTCHA.

Titlul lucrării în engleză: Predictive Forensics: a Milestone for the Development
of Forensic Sciences

Abstract: The present paper analyses a less studied aspect in the specialised literature, namely the potential of Forensic Science to add a contribution to crime prevention. The study explores the ways in which information provided by Forensic Science can be used, in order to prevent the occurence of crimes, both in the physical and virtual environment. Specifically, the study takes into account the results that can be achieved by integrating the data provided by Forensics into computer programs. As regards the crimes committed in a physical form, such software may indicate the locations where there is an increased risk for committing antisocial acts. As regards the crimes committed in the virtual environment, such software can prevent malicious programs from accessing various sites and, as a result, prevent financial fraud or other crimes. So far, the cooperation between Forensic Science and Computer Science has lead to good results, which stimulates further development of this cooperation.

Keywords: Forensic Science; Predictive Forensics; Computer Science; CAPTCHA.