Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să facă o scurtă analiză a metodelor spectroscopice și să prezinte utilitatea lor în Criminalistică. Sunt expuse principiile după care funcționează spectroscopia și sunt prezentate principalele tipuri de spectroscopie. Datorită importanței pe care o are spectroscopia Raman în realizarea investigației criminalistice, ultima parte a lucrării se concentrează pe acest tip de spectroscopie, prezentând tehnicile care permit utilizarea ei în Criminalistică, precum și câteva situații concrete în care spectroscopia Raman duce la obținerea unor rezultate foarte importante pentru investigația criminalistică.

Cuvinte-cheie: criminalistică; spectroscopie; spectroscopia Raman.

Titlul lucrării în engleză: Guidelines for understanding the role of spectroscopy in forensic investigation

Abstract: This paper aims to make a brief analysis of the spectroscopic methods and to present their utility in Forensic Science. There are presented the principles by which spectroscopy works ans the main types of spectroscopy. Due to the importance of Raman spectroscopy in carrying out the forensic investigation, the final part of the paper focuses on this type of spectroscopy, presenting the techniques which allow its use in Forensic Science, as well as some actual cases in which Raman spectroscopy leads to very important results for the forensic investigation.

Keywords: Forensic Science; spectroscopy; Raman spectroscopy.