Autor: Mihai DUNEA, Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Instituția infracțiunii continuate s-a aflat în preocuparea constantă a legiuitorul nostru penal, fiind reglementată și în fostul Cod penal (Legea 15/1968) și în actuala lege penală generală (Legea nr. 286/2009), dar potrivit unor viziuni normative care, cel puțin inițial, au fost parțial diferite. Pornind de la definiția legală originară a infracțiunii continuate, conform Codului penal actual (definiție cuprinsă în art. 35 alin. 1 și care, formal, nu a fost încă modificată, deși este afectată parțial de o decizie de constatare a neconstituționalității sale), trecând prin o serie de norme explicative / interpretative ulterioare (inserate în legea de punere în aplicare a Codului penal), dar și prin jurisprudența obligatorie a Curții Constituționale, precum și printr-un îndelung (și deocamdată ratat) proces normativ de modificare a textului art. 35 alin. 1 C. pen., reglementarea acesteia tinde a descrie un cerc (vicios?) – ca de altfel numeroase alte direcții pe care legiuitorul noului Cod penal a încercat să le acrediteze în dreptul pozitiv. Materialul de față urmărește (în continuare) pașii acestei deveniri (și redeveniri … tentate) a infracțiunii continuate în dreptul penal român contemporan.

Cuvinte-cheie: infracțiune continuată [art. 35 alin. (1) C. pen.]; unitate de subiect pasiv (împotriva aceluiași subiect pasiv); decizia C.C.R. nr. 368/2017; art. 238 din Legea nr. 187/2012; decizia C.C.R. nr. 650/2018; decizia C.C.R. nr. 466/2019; proiect legislativ de modificare a Codului penal (2017-2019) cu indicativul L.238/2018 (Senat), respectiv PL-x nr. 406/2018 (Camera Deputaților).

Titlul lucrării în engleză: Where to…? Some current steps on the road to criminal law reform in the Romanian justice system (II) Again about the definition of the continued offense

Abstract: The Romanian criminal legislator manifested a constant concern for the institution of the continued offense, regulating it in the former Criminal Code (Law no.15/1968) as well as in the current Criminal Code (Law no. 286/2009)- however, according to a somewhat partially different initial vision. Starting from the original legal definition (according to the current Criminal Code), passing through the subsequent interpretative rules with reference to it (provided by the law for implementing the Criminal Code), then through the mandatory case-law of the Constitutional Court of Romania, and arriving to a long (and so far: missed) legislative process for the modification of the text of art. 35 paragraph 1 from the Romanian Criminal Code, the regulation of the continued offense tends to describe a (vicious?) circle- as many other innovative directions outlined by the legislator of the new Criminal Code of Romania. This material follows (forward) the steps of this cyclic transformation of the continued offense in the contemporary Romanian criminal law.

Keywords: continued offense (article 35 par. 1 of the Romanian Criminal Code); the unity of the passive subject/offense committed against the same passive subject; decision no. 368/2017 of the Romanian Constitutional Court; article 238 from the Law no. 187/2012 (the law for implementing the Criminal Code); decision no. 650/2018 of the Romanian Constitutional Court; decision no. 466/2019 of the Romanian Constitutional Court; legislative project to amend the Criminal Code with the indicative L.238/2018 (Senate) and the indicative PL-x nr. 406/2018 (Chamber of Deputies).