Autor: Emil LUPULESU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezentul articol propune o scurtă paralelă între procedura de angajare a răspunderii fiscale şi cea de angajare a răspunderii penale pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul fiscal.

Ca un prim punct de joncţiune între cele două proceduri, în prima parte a expunerii s-a analizat sesizarea organului de urmărire penală de către autorităţile fiscale. Au fost evocate dispoziţiile procedurale din materia sesizării organelor de urmărire penală în corelaţie cu dispoziţiile din legislaţia fiscală referitoare la activitatea de control fiscal.

Articolul conţine de asemenea câteva consideraţii referitoare la regimul măsurilor asigurătorii în situaţia în care acestea sunt luate de organul fiscal anterior sesizării organului de urmărire penală.

Ultima parte a articolului cuprinde câteva aspecte legate de cauza de reducere a pedepsei prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005 referitoare la achitarea „prejudiciului” de către inculpaţii trimişi în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală, privite în lumina dispoziţiilor privind stabilirea creanţelor fiscale conform legislaţiei fiscale.

Cum intrarea Noului Cod de procedură fiscală (adoptat prin Legea nr. 207/2015 ce urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2016) este aproape, prezentul demers nu avea cum să nu se raporteze la noile dispoziţii adoptate de legiuitor, mai ales în condiţiile în care multe probleme rămân încă de actualitate.

Cuvinte-cheie: răspunderea fiscală; sesizarea organelor de urmărire penală; suspendarea contestaţiei; reducere a pedepsei.

Abstract: This article proposes a brief comparison between the procedure of fiscal responsibility laws and criminal liability procedure for committing tax offenses.

As a first junction point between the two procedures, the first part of this presentation was examined notification of prosecution by tax authorities. Here it was covered the criminal procedure rules in conjunction with the provisions of legislation relating to tax audit activity.

The article also contains some considerations relating to the protecting measures, in the case where they are taken by the tax authorities prior to prosecutors and criminal investigation bodies.

The last part of the article includes several aspects due to reduction of the punishment foreseen. art. 10 of Law no. 241/2005 regarding the payment of „prejudice” by defendants indicted for tax fraud, viewed in light of the provisions establishing tax claims under tax law.

As the new entry of Fiscal Procedure Code (adopted by Law no. 207/2015 which will enter into force on 1 January 2016) is close, this approach could not have been disproportionate to the new provisions adopted by the legislature, especially as many issues still remain topical.

Keywords: tax liability; notification of criminal investigation bodies; suspension of appeal against tax decision; reduction of the punishment.