Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri ale Uniunii Europene constă, potrivit actualei reglementări, în folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Aceasta poate fi de asemenea săvârşită prin omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri. Dacă aceste fapte au produs consecinţe deosebit de grave, limitele de pedeapsă prevăzute de lege se majorează cu jumătate.

Cuvinte-cheie: fondurile Uniunii Europene; prezentarea de documente false ori inexacte; rea-credinţă; omisiunea furnizării datelor; intenţie; consecinţe deosebit de grave.

Abstract: According to present law, illegally obtaining European Union funds crime consists in using or presenting of false, incorrect or incomplete statements or documents in bad-faith, if this has as effect the misappropriation of funds of European Union or budgets managed by, or on behalf of the European Union. This could also be committed by knowingly failing to present the data required by law, if this has as effect the misappropriation of those funds. If the actions mentioned caused extremely serious consequences, the limits of punishment stipulated in the law shall increase by half.

Keywords: the European Union funds; presenting of false or incorrect documents; bad-faith; failure to present information; intentional act; serious consequences.