Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Această a doua parte constă în comentariul pe articole a infracţiunilor conexe evaziunii fiscale, şi anume art. 3-8: nerefacerea documentelor de evidenţă contabilă distruse, refuzul de a prezenta documente legale şi bunuri, împiedicarea fizică a organelor competente de a face verificări, deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a documentelor fiscale cu regim special, rambursările şi restituirile ilegale de impozitelor.

Cuvinte-cheie: documente fiscale; organ de control; rambursare ilegală de TVA.

Abstract: This series of three articles, in three parts, analyses the issue of tax evasion, regulated by Law no. 241/2005 regarding the prevention and fighting tax evasion. This second part consists in commentary, article by article, of the crimes connected to the tax evasion, respectively Articles 3 – 8: reconstituting the accounting documents destroyed, refusal to present the legal documents and assets, physical barring the competent authorities to perform inquiries, unlawfully detaining or circulating fiscal documents with a special regime, illegal reimbursements of taxes.

Keywords: fiscal documents; investigation authorities; illegal VAT reimbursement.