Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (denumită, în cadrul studiului, „Legea evaziunii fiscale”). Această a treia (şi ultima) parte analizează articolul care incriminează diferitele forme ale infracţiunii propriu-zise de evaziune fiscală, în speţă art. 9. De asemenea, analizează articolele 10 şi 11, care se aplică tuturor formelor infracţionale reglementate de această lege.

Cuvinte-cheie: acte contabile; aparate de marcat electronice; bun impozabil; bunuri sechestrate; declaraţie fiscală; sursă impozabilă.

Abstract: This series of three articles, in three parts, analyses the issue of tax evasion, regulated by Law no. 241/2005 regarding the prevention and fighting tax evasion. This third (and last) part analysis the article that incriminates various forms of the proper tax evasion, respectively Article 9. Analyses also Articles 10 and 11, that applies to all criminal forms regulated by this piece of legislation.

Keywords: accounting documents; electronic cash register; frozen assets; imposable asset; imposable source; tax return.