Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Deturnarea de fonduri constă în schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În dispoziţiile analizate este incriminată şi fapta de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă aceasta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Dacă faptele menţionate au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Cuvinte-cheie: fondurile Uniunii Europene; deturnare de fonduri; schimbarea destinaţiei unui folos; consecinţe deosebit de grave.

Abstract: According to the law, misuse of grant European Union funds offence consists in the misapplication of such funds for purposes other than those for which they were granted. In the analysed provizions it is also criminalised the intentional act through wich, without compliance with the legal provisions it was obtained a benefit which had as effect the illegal reduction of the resources of the general budget of the European Union or of the budgets managed by, or on behalf of the European Union. If the actions mentioned caused extremely sever consequences, the special limits of punishment stipulated in the law shall increase by one-half.

Keywords: European Union funds; missaplication of funds; change of use of benefit; extremely sever consequences.