Autor: Dorin CIUNCAN

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: În opinia noastră, apreciem că este posibil să aplicăm art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale numai dacă procurorul se străduieşte în a dovedi existenţa unui program care să preconizeze săvârşirea de infracţiuni, dacă gruparea are o formă oarecare de organizare şi o disciplină proprii, reieşind dintr-o concepţie unică de conducere şi o structură ierarhică, o reţea.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; reţea; structură ierarhică; concepţie unică de conducere.

Titlul lucrării în engleză: Brief Considerations about Organized Tax Evasion

Abstract: In our opinion, conviction for committing a crime in associated form, in according of art. 8 par. (2) of the Law no. 241/2005 to prevent and combat tax evasion, requires proving a certain degree of association: a structure, a network, a hierarchy, a program, planning the execution of actions that are sanctioned by criminal/ penal law.

Keywords: tax evasion; network; hierarchy; planning the execution of actions.