Autor: Elisabeta ROȘU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul analizează modul diferit în care instanţele judecătoreşti din România, tribunale şi curţi de apel, învestite cu judecarea contestaţiilor împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar referitoare la procedurile de valorificare a bunurilor în procedura insolvenţei, au soluţionat aceste tipuri de cauze. Până la o dezlegare a acestei probleme de drept realizată, potrivit art. 519-521 din C. pr. civ., de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, studiul propune o variantă de lucru pentru practicieni şi doctrinari.

Cuvinte-cheie: insolvenţă vs. penal; măsuri asigurătorii în procesul penal asupra bunurilor debitoarei în insolvenţă; suspendarea procedurii de lichidare; întinderea indisponibilizării bunurilor sechestrate.

Abstract: The article analyzes the different way in which the Romanian courts, courts and courts of appeal, vested with the judging of the appeals against the measures of the administrator/judicial liquidator regarding the procedures of valorisation of the assets in the insolvency procedure, have solved these types of cases. Until a disassociation of this problem of law realized, according to art. 519-521 of Code of Civil Procedure, by the High Court of Cassation and Justice, the study proposes a working variant for practitioners and doctrines.

Keywords: insolvency vs criminal; insurance measures in the criminal process on the assets of the insolvent debtor; suspension of the liquidation procedure; extent of unavailability of the seized assets.