Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a treia parte tratează infracţiunea de bancrută frauduloasă. Subiectul activ al infracţiunii, deşi, în drept, necalificat, în fapt nu poate fi decât o persoană cu funcţie de conducere în cadrul debitorului-persoană juridică. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, care prevede trei modalităţi alternative de săvârşire. Infracţiunea nu are obiect material, cu excepţia distrugerii evidenţelor. Infracţiunea este una complexă, care absoarbe în conţinutul său alte infracţiuni care, dacă debitorul nu ar fi insolvent, ar reprezenta infracţiuni de sine stătătoare. În funcţie de modalitatea de săvârşire, din cele trei posibile, infracţiunea este de pericol sau de rezultat. Din punct de vedere al laturii subiective, infracţiunea se săvârşeşte numai cu intenţie directă, calificată ca scop. În final, infracţiunea de bancrută este analizată prin comparaţie cu alte infracţiuni cu conţinut identic sau parţial identic: falsul în înscrisuri sub semnătură privată, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, gestiunea frauduloasă şi evaziunea fiscală.

Cuvinte-cheie: active; bancrută frauduloasă; creditori; datorii; debitor; evidenţe; fraudă; organ de administrare; registre.

Abstract: This study, in three parts, is dedicated to the bankruptcy crimes, simple and fraudulent, and regulated by articles art. 240-241 pf the Penal Code. This third part approaches the fraudulent bankruptcy crime. The active subject, although, de jure, not qualified, de facto is an executive within the debtor-legal person. Legal object is analyzed through the constitutive content of the infraction, which regulates three alternative ways of accomplishment. Based on the way of accomplishment, out of the three ways possible, the crime is of danger or of result. From the subjective aspect, the crime is accomplished only with direct intention, qualified by purpose. At the end, the infraction of fraudulent bankruptcy is analyzed by comparison with other infractions, with an identical or partially identical content: forgery in private signed documents, abuse of trust by fraud to the creditors, fraudulent management, and tax evasion.

Keywords: assets; creditors; debtor; evidence; fraud; fraudulent bankruptcy; management body; registers.