Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a doua parte tratează infracţiunea de bancrută simplă. O persoană fizică – profesionist sau persoană fizică – reprezentant legal al persoanei juridice poate fi subiect activ al infracţiunii, dar nu şi persoana juridică. Un accent deosebit este pus pe reprezentantul legal, pentru a defini această noţiune, cu implicaţii atât civile, cât şi penale, precum şi pe mandatarul ad-hoc. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, posibilă atât omisiv, cât şi comisiv. Infracţiunea nu are obiect material şi este una de pericol. Din punct de vedere al laturii subiective, infracţiunea se săvârşeşte numai cu intenţie, directă sau indirectă.

Cuvinte-cheie: Subiect calificat; reprezentare legală; mandat ad-hoc; cerere introductivă; insolvenţă; debitor; creditori; valoare-prag; intenţie.

Abstract: This study, in three parts, is dedicated to the bankruptcy crimes, simple and fraudulent, and regulated by articles art. 240-241 of the Penal Code. This second part approaches the simple bankruptcy crime. A natural person and a legal representative of a legal person can be active subject of the infraction, but not the legal person. A focus is made on the legal representative, to define such term with implications both civil and penal, as well as the ad-hoc proxy holder. Legal object is analyzed through the constitutive content of the infraction, possible both by omission or commission. The crime is of danger. From the subjective aspect, the crime is accomplished only with intention, direct or indirect.

Keywords: ad-hoc proxy holder; aggregate value of claim; qualified subject; creditors; debtor; legal representation; insolvency; intention; petition under bankruptcy chapter.