Autor

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Prezentul studiu îşi propune drept scop identificarea similitudinilor şi, în acelaşi timp, a discrepanțelor ce există între natura comportamentului persoanei afectate de „Sindromul Münhausen” şi victima confabulator, autor al procesului de victimizare simulată. Cercetarea se axează pe o delimitare comparativă subtilă a dereglărilor simulative patologice, lipsite de orice motivație exterioară, de comportamente intenționate, orientate spre eschivarea de la răspundere, spre obținerea unui beneficiu sau a unei facilități pentru victima simulantă. Vom vorbi despre aparența unei victimizări propriu-zise.

Cuvinte cheie: sindromul Münhausen, dereglare simulativă, proces de simulare, victima simulantă, comportament simulat, vinovăția victimei, provocare, autovictimizare.

Abstract: This article aims at identifying the similarities and discrepancies regarding the behavior of the person affected by “Münhausen syndrome” compering with the confabulator victim, author of the simulated victimization process. This research focuses on comparing analysis of the simulating pathologic disorder, with no external motivation and deliberate behaviors oriented at eluding liability or obtaining any benefit, or facilitating the simulating victim. We will talk about the appearance of actual victimization.

Keywords: Münhausen’s syndrome, simulative disorder, simulation process, simulating victim, simulated behavior, the guilt of victim, challenge, self-victimization.