Autor: Cristina ROTARU-RADU

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Libertatea de expresie reprezintă unul din fundamentele unei societăţi democratice, dar poate suferi limitări atunci când aduce atingere securităţii naţionale, dreptului şi libertăţii altor persoane. Creaţiile artistice se bucură de protecţia art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dar orice artist care se prevalează de libertatea sa de exprimare îşi asumă îndatoririle şi responsabilităţile impuse de acest text. Drept urmare, nu există o incompatibilitate între existenţa libertăţii de exprimare şi posibilitatea ca autorul creaţiei artistice să poată fi sancţionat civil, administrativ sau chiar penal, dacă opera sa aduce atingere valorilor protejate prin art. 10 alin. (2) din Convenţie.

Cuvinte cheie: libertatea de exprimare, libertatea de opinie, libertatea de informare, creaţie artistică, sancţiune penală, civilă, administrativă.

Abstract: Freedom of expression is one of the foundations of a democratic society, but it can be restricted when it affects national security and the rights and freedoms of others. Artistic creations are protected under Article 10 of the European Convention on Human Rights, but any artist who avails himself of his freedom of expression must assume the duties and responsibilities imposed by this text. As a result, there is no incompatibility between the existence of the freedom of expression and the possibility that the author of the artistic creation can be subject to civil, administrative or even criminal liability if his work infringes the values protected by Article 10 paragraph 2 of the Convention.

Keywords: freedom of expression, freedom of opinion, freedom of information, artistic creation, criminal, civil, administrative sanction.