Autor: Alexandra Delia SABĂU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: dreptul de a nu se autoincrimina, procedura de arestare, jurisprudență română, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, apel.

The right of the suspect/defendant not to testify during the criminal proceedings

Abstract: This article presents the accused’s right to remain silent and how this principle is reflected in our jurisprudence in different situations and in the jurisprudence of the European Court of Human Rights.

Keywords: right to remain silent, arrest procedure, Romanian jurisprudence, European Court of Human Rights, appeal.