Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autorul a analizat relaţia existentă între privilegiul contra autoincriminării şi criptarea datelor informatice. Având în vedere complexitatea subiectului, acesta a încercat o analiză în profunzime, pornind chiar de la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia privilegiului contra autoincriminării. Având în vedere raţionamentele desprinse din diversele cauze aflate pe rolul Curţii, autorul a încercat să tranşeze problematica aplicării privilegiului supus analizei raportat la diverse situaţii concrete, ca de exemplu: atunci când o persoană este constrânsă să transmită cheia de decriptare ori să decripteze în mod nemijlocit informaţia şi să remită ulterior conţinutul într-un format lizibil. Concluzia a fost aceea că privilegiul contra autoincriminării se aplică şi contextului criptării / decriptării datelor informatice. De asemenea, autorul a încercat să tranşeze problema sferei de aplicabilitate a privilegiului în sensul că acesta se opune constrângerii la o cooperare activă.

Titlul lucrării în engleză: The Privilege against self-incrimination and cryptography

Abstract: In this article the author has analysed the relationship between the privilege against self-incrimination and data encryption. Given the complexity of the subject in question, the author tried an in-depth analysis, using as starting point the European Court of Human Rights case law regarding self-incrimination. Taken into consideration the reasoning drawn from the various cases brought before the European Court of Human Rights, the author tried to settle the issue regarding the scope of the privilege by reference to different situations such as: compelling a person to hand over the decryption key or to decrypt the information by himself and then to hand over the content in a readable format. The conclusion was that the privilege against self-incrimination applies also in the context of computer data encryption / decryption. The author also tried to settle the issue regarding the scope of the privilege in the sense that it opposes coercion to active cooperation.