Autor: Dan-Sebastian CHERTES

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezentul articol analizează o incriminare recent introdusă în legislația românească prin raportare la o altă incriminare, deja existentă în Codul penal. Începând cu procesul legislativ care a dus la adoptarea incriminării analizate, este analizată natura infracțiunii prin raportare la urmare, ca element al laturii obiective. De asemenea, analiza stabilește în ce măsură avem de-a face cu o incriminare autonomă sau o formă agravată a incriminării prevăzute de Codul penal. Nu în ultimul rând, se analizează ce natură are sancțiunea aplicabilă membrilor organelor de conducere ale profesiei în cazul divulgării secretului profesional și în ce măsură sancționarea divulgării secretului comercial prin incriminarea analizată creează un concurs de calificări cu o prevedere similară din legea combaterii concurenței neloiale.

Cuvinte cheie: secret profesional; Legea nr. 51/1995; secret comercial; concurs de calificări.

Titlul lucrării în engleză: The offense of disclosure of professional secrecy by a lawyer provided by law no. 51/1995. Brief considerations

Abstract: This article analyzes an incrimination recently introduced into Romanian law by reference to another incrimination already existing in the Romanian Criminal Code. Starting with the legislative process that led to the adoption of the offence analyzed, the nature of the offense is analyzed via the outcome, as a component of the objective side. The analysis also determines the extent to which we have to deal with an autonomous incrimination or an aggravated form of the incrimination established by the Romanian Criminal Code. Last but not least, it examines the nature of the sanction applicable to members of the professional bodies in the case of disclosure of professional secrecy and to what extent the sanctioning of disclosure of commercial secrecy creates a concurrence of criminal laws with a similar provision in the law on combating unfair competition.

Keywords: professional secret; Law no. 51/1995; trade secret; concurrence of criminal laws.