Autor: Andra Maria COȚ

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Rezumat: În acest articol autoarea a analizat infracțiunea de spălare a banilor prin prisma elementelor sale constitutive, oferind totodată o perspectivă asupra evoluției acestei infracțiuni la nivel internațional, european și național. Articolul se axează, în principiu, asupra aspectelor controversate legate de reglementarea acestei infracțiuni, precum obiectul juridic protejat ori subiectul activ. De asemenea, autoarea a încercat să ofere o analiză a laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor, întrucât, de cele mai multe ori, celelalte aspecte legate de infracțiune acaparează întreaga atenție, acestei chestiuni fiindu-i acordată prea puțină atenție.

Cuvinte cheie: spălarea banilor; obiect juridic; subiect activ; Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16/2016; Decizia Curții Constituționale nr. 418/2018; Legea nr. 656/2002.

Titlul lucrării în engleză: Money laundering

Abstract: In this article the author has analyzed the crime of money laundering in the light of the actus reus and the mens rea, while also giving a perspective on the development of this crime at an international, European and national level. The article focuses on the controversial issues related to the regulation of this crime such as the interests protected by the law or the perpetrator of the offence in question. The author also attempted to provide an analysis of the actus reus due to the fact that too often the other aspects of the crime capture all the attention and little or no attention is given to this issue.

Keywords: money laundering; interests protected by the law; active subject; Decision of the High Court of Cassation and Justice of Romania no. 16/2016; Decision of the Constitutional Court of Romania no. 486/2018; Law no. 656/2002.