Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2018

Disponibil online: aici.

Rezumat: Participația improprie este o instituție care a fost reglementată pentru a valida teoriile elaborate de doctrina cu scopul de a acoperi anumite situații care excedeau sferei de reglementare a formelor clasice de participație. Această instituție este una complexă, care poate ridica dificultăți de interpretare și aplicare în situații concrete, scopul acestui articol fiind de a prezenta, mai întâi, câteva considerații generale, care sintetizează o bună parte din doctrina apărută cu privire la participația improprie, precum și de a învedera câteva aspecte relative la participația improprie în cazul persoanelor juridice.

În a doua parte a lucrării, vom analiza hotărâri judecătorești în care au fost aplicate dispozițiile cu privire la participația improprie și vom contempla asupra unor situații ipotetice care s-ar putea dovedi de utilitate practică.

Cuvinte-cheie: participație improprie; infracțiuni; intenție; culpă; lipsă vinovăție; abuz în serviciu; fals intelectual; fals în declarații; funcționar public; avocat; notar; magistrat; persoană juridică; persoane juridice care nu răspund penal.

Titlul lucrării în engleză: Improper participation. Analysis of particular cases

Abstract: The improper participation is an institution which was created in order to validate the theories that have been elaborated by the legal literature to stipulate for the cases where the classic forms of participation were insufficient. This institution is a complex one and can lead to difficulties in its interpretation in concrete cases, the purpose of this article being to present, firstly, a few general considerations that sum up a part of the legal literature related to this matter, as well as to make a few observations in regard to the improper participation of the legal entities.

In the second part of this paper, we will analyse case law regarding improper participation of individuals and also contemplate on some hypothetical situations that could arise in practice.

Keywords: improper participation; crimes; intent; fault; lack of guilt; abuse in office; intellectual forgery; false statements; public servant; lawyer; notary public; magistrate; legal entity; legal entities excepted from criminal liability.