Autor: George-Cristian IOAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Adesea, exemplele folosite pentru a ilustra raportul de cauzalitate în materie penală se concentrează pe infracțiunile violente, contra vieții sau integrității fizice. Deși această abordare este de înțeles, poate ridica probleme atunci când ne raportăm la infracțiuni de rezultat cu o natură complet distinctă, precum abuzul sau neglijența în serviciu. Fără de îndoială, însă, stabilirea cauzalității, ca element de tipicitate rămâne esențială și în această materie.

Prima parte a prezentului studiu vizează probleme ce țin de teoria generală a cauzalității și o succintă analiză a celor două infracțiuni. Elementele de noutate constau într-o analiză aprofundată asupra cauzalității în cazul omisiunilor și o tentativă de a adapta o serie de reguli din practica instanțelor din sistemul common law în materia imputării obiective. Cea de-a doua parte, care va fi publicată ulterior, va prelua aceste principii și le va aplica la situații concrete, din practica judiciară.

Cuvinte-cheie: cauzalitate; abuz în serviciu; neglijență în serviciu; imputare obiectivă.

Titlul lucrării în engleză: Establishing causation in the field of public office offences (I). The general theory of causation. The characteristics of public office offences

Abstract: Hitherto, when analysing causation, legal scholars have mostly concentrated on violent crimes. Although this type of approach is understandable, it can still raise significant issues when verifying causation in the case of public office crimes. Nevertheless, establishing causation remains essential, even when dealing with this type of misconduct.

The first part of this series concentrates on questions of general theory of causation. It also contains a brief analysis of the public office crimes. In part, it focuses on a thorough analysis of causation in the case of omissions. It also proposes a model to adapt some rules derived from common law theory and practice to the objective imputation theory. The second part of the study, which will be published in another number will build upon these principles and apply them to concrete situations, found in legal practice.

Keywords: causation; abuse of public office; malfeasance in office; objective imputation.