Autor: Alexandru Zampieri (Vasiliu)

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Pornind de la ideea reeditarii unei lucrări anterioare pe care am dedicat-o instituției nulitatilor în procesul penal – Nulitățile în procesul penal. Comentariul art. 197 CPP. Practică judiciară (publicată în anul 2011 la Editura Hamangiu) – și care s-a axat, în principal, pe aspecte de practică judiciară, mi-am dat seama că această înseamnă, de fapt, un demers foarte amplu, în care trebuie să iau totul de la capăt. Am parcurs în acest sens mai multe lucrări de doctrina – mai noi și mai vechi – în care am căutat răspunsuri la problemele apărute în decursul timpului în domeniul nulitatilor, precum și o consistentă jurisprudența a instanțelor naționale, știut fiind că practică judiciară este expresia confruntării cu dificultățile de interpretare și de aplicare a legii. M-am oprit, desigur, și asupra considerentelor din deciziile Curții Constituționale pronunțate în urmă sesizării cu un număr însemnat de excepții de neconstituționalitate în materie, dintre care unele au și fost admise, dar și asupra jurisprudenței Curții Europene de la Strasbourg.

Având în vedere dispozițiile Codului de procedura penală în vigoare, după un prim capitol în care am prezentat succint trăsăturile nulitatilor și raportul cu alte sancțiuni procesuale, am tratat în capitole separate nulitatea absolută și nulitatea relativă, analizând condițiile și cazurile în care pot fi invocate, participanții în procesul penal îndreptățiți să le invoce și efectele constatării lor, iar ultimul capitol l-am consacrat excluderii probelor, privită din perspectiva sancțiunii procesuale a nulității.

Am încercat astfel să pun la punct o lucrare care se adresează în primul rând practicienilor dreptului, dar nu numai, aducând în atenție unele probleme de doctrina, precum și numeroase aspecte ivite în practică judiciară pe care le-am apreciat că relevante în interpretarea normelor de procedura și care vizează atât instituția nulității, cât și corelarea acesteia cu excluderea probelor, că sancțiune procesuală.

Autorul

Cuvinte-cheie: nulități în procesul penal, nulitate absolută, nulitate relativă, excluderea probelor.