Autor: Carmen-Silvia Paraschiv (coordonator), Maria-Georgiana Teodorescu, Alin Sorin Nicolescu

Anul apariția: 2021

Ediția: 3

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea de față a prins contur pornind de la ideea unui material de studiu concis și accesibil, dedicat pentru studenților anului III ai facultăților de drept. Notele de curs sunt structurate pe șapte capitole, în care sunt prezentate toate instituțiile prevăzute în Partea generală a Codului de procedura penală.

Modalitatea de abordare a materiei și claritatea stilului facilitează asimilarea informațiilor care vizează aceste instituții, analizandu-le atât prin prisma modificărilor legislative intervenite, cât și prin conținutul celor mai recente decizii ale Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, relevante în materie. În scopul explicării adecvate a acestor instituții, Notele de curs conțin scheme grafice, exemple teoretice și practice utile oricărui student interesat să înțeleagă, să rețină și să-și fixeze cât mai bine noțiunile dobândite. Mai mult decât atât, autorii propun și un sistem de verificare a cunoștințelor prin inserarea la finalul fiecărui capitol a unor întrebări recapitulative.

Această a treia ediție a lucrării a fost revizuită și actualizată cu toate modificările intervenite în legislația procesual penală după publicarea ediției precedente, mai ales prin deciziile Curții Constituționale sau jurisprudența obligatorie a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Cuvinte-cheie: drept procesual penal, partea generală.