Autori: George-Alexandru Lazăr, Roxana Stanciu, Andra-Roxana Trandafir, Nicolae-Horia Țiț

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Interesul analizării popririi dintr-o triplă perspectiva – civilă, fiscală și penală – provine din preocupările constante ale autorilor în materia executării silite și a măsurilor asigurătorii, experiență acumulată de aceștia fiind valorificată într-o lucrare de sinteză care tratează materia popririi într-o modalitate care urmărește să clarifice numeroasele probleme pe care practică le-a evidențiat. 

Confruntați cu un domeniu extrem de vast, autorii au încercat să examineze cât mai aproape de preocupările practicienilor dificultățile de interpretare identificate în legătură cu poprirea, păstrând, în același timp, metodă de cercetare clasică a analizei teoretice. 

Instituția popririi este abordată într-o manieră nouă, originală, fiind reunite considerațiile cu privire la popirea asiguratorie și cea executorie în materie civilă și fiscală, precum și cele în legătură cu măsură asiguratorie a popririi din procesul penal.

Rodul unei cercetări îndelungate, cartea Poprirea. O triplă perspectiva – civilă, fiscală și penală își propune să ofere practicienilor răspuns la numeroasele dileme apărute în legătură cu poprirea, dar să fie, în același timp, și un reper doctrinar pentru cercetătorii în domeniu.

Cuvinte-cheie: poprirea, executare silită, măsuri asigurătorii, procesul penal.