Autor: Ionuț-Alexandru Toader

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Răspunderea juridică a notarului public în context național și european reprezintă teza de doctorat a autorului, ca rezultat al cercetării doctorale încheiate în anul 2016.
Dintre toate formele de răspundere juridică ce pot fi antrenate față de notarul public – disciplinară, patrimonială și penală, în lucrarea de față cel mai mult spațiu de analiză este alocat răspunderii penale, cea mai severă formă a răspunderii juridice.

Sunt analizate toate infracțiunile care pot fi săvârșite de notarii publici, în exercitarea profesiei – de la divulgarea secretului profesional și sustragerea ori distrugerea de înscrisuri până la evaziunea fiscală și spălarea banilor. La fiecare infracțiune, sunt punctate elementele specifice activității notariale, desprinse din examinarea doctrinei de specialitate, a jurisprudenței, inclusiv a jurisprudenței constituționale.

Studiul de drept comparat realizat în ultima parte a lucrării evidențiată faptul că toate statele ale căror legislații notariale au fost supuse analizei acordă atenție deosebită aproximativ acelorași categorii de probleme pe care le întâlnim și în legislația română: acces în profesie, interdicții și incompatibilități, statutul de funcționar public al notarului, conflictul de interese, secretul profesional, formele de răspundere, dar și garanțiile oferite acestor profesioniști ai dreptului în față eventualelor măsuri abuzive.

Având în vedere cerință academică că teza de doctorat să fie publicată în formă în care ea a fost susținută, facem cuvenită precizare că toate articolele din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 la care s-a făcut referință în prezența lucrare sunt cele din versiunea legii republicate în anul 2014. Cu toate că, între timp, legea a mai fost republicată în M. Of. nr. 237 din 19 martie 2018, niciunul dintre textele analizate în carte nu a suferit vreo modificare de fond, așa încât această poate fi considerată în deplină actualitate.

Cuvinte-cheie: răspunderea penală a notarului public, notar public, divulgarea secretului profesional, evaziune fiscală, spălare de bani.