Autori: Ion Neagu, Mircea Damaschin, Andrei Viorel Iugan

Anul apariției: 2021

Ediția: 2

Disponibil: aici

Descriere: În cuprinsul lucrării se regăsesc rezumate atât soluţii pronunţate de către instanţele judecătoreşti înainte de 1 februarie 2014, dar care îşi păstrează aplicabilitatea şi în prezent, cât şi soluţii adoptate ulterior acestui moment. A fost prezentată şi jurisprudenţa ICCJ în materia asigurării unei practici judiciare unitare, prin soluţionarea recursului în interesul legii şi dezlegarea unor chestiuni de drept. De asemenea, în cuprinsul lucrării se regăseşte jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cu referire la deciziile prin care s-a constatat neconstituţionalitatea unor dispoziţii din Codul de procedură penală. Ori de câte ori a fost cazul, am apelat la jurisprudenţa CEDO şi a CJUE în domeniul dreptului procesual penal. Am considerat ca fiind util pentru cititorii noştri să indicăm şi legislaţia conexă necesară pentru aprofundarea diferitelor instituţii de drept procesual penal.

Lucrarea se adresează în primul rând practicienilor dreptului (judecători, procurori, avocaţi, organe de cercetare penală), care sperăm că vor găsi în paginile acestei lucrări răspunsul la problemele cu care se confruntă în activitatea de aplicare a legii procesual penale. De asemenea, lucrarea poate constitui un real sprijin în studiul Dreptului procesual penal pentru studenţii facultăţilor de drept, ciclurile de studii de licenţă, masterat sau doctorat, precum şi pentru absolvenţii care se pregătesc pentru concursul de admitere la INM, respectiv examenul de admitere în profesia de avocat sau în alte profesii juridice.

Cuvinte-cheie: Codul de procedură penală, drept procesual penal, partea generală.