Autori: Ioan Chiș, Alexandru Bogdan Chiș

Anul apariției: 2021

Ediția: 2

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea „Executarea sancțiunilor penale” este reeditată, prima ediție fiind complet epuizată, și elaborată în cadrul Departamentului de Științe Penale al Facultății de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”, ca urmare a necesității acoperirii cu sursă bibliografică a cursurilor de licență, masterat și doctorat în domeniul Dreptului execuțional penal. Lucrarea beneficiază de cercetările efectuate în Școala Doctorală a Universității, unde în ultimii ani au fost elaborate lucrări de doctorat de drept execuțional penal pe diferite aspecte importante ale executării pedepselor și resocializării infractorilor.

Prin conținutul său, în Partea generală, lucrarea se adresează și altor categorii de personal implicat, în diferite moduri, în coordonarea executării sancțiunilor penale: judecători delegați cu executarea, judecători de supraveghere a pedepselor privative de libertate, procurori, avocați, personal de specialitate ce lucrează în sistemul de probațiune, consilieri de caz pentru executarea măsurilor neprivative de libertate, personalul centrelor în care se aplică măsurile preventive privative de libertate, părinți și personal implicat în sprijinirea minorilor ce execută măsuri educative, cu sau fără lipsire de libertate, și, în cea mai mare măsură, personalului penitenciarelor.

În Partea specială autorii abordează modalitățile teoretice și practice ale executării sancțiunilor penale, modalitățile de acțiune în legătură cu punerea în aplicare a acestora, sprijinirea resocializării persoanelor sancționate penal, cu corecțiile normative apărute de la prima ediție a lucrării și până la zi.

În lucrare s-au introdus documente de istorie specifice, descoperite prin cercetare în ultima perioadă.

Fiind o lucrare amplă, autorii nu și‑au propus să dezvolte analize de drept comparat, elementele de executare a sancțiunilor cu caracter transnațional, și nici să dezvolte în mod detaliat teorii ale dreptului penitenciar.

Lucrarea s‑a orientat spre analiza modului de înțelegere și punere în practică a prevederilor execuțional penale din normele recomandărilor europene, ale Codului penal și ale Codului de procedură penală, precum și ale noii legislații în materia executării sancțiunilor penale, folosind și noile norme din regulamentele și ordinele ministrului justiției în vigoare la data elaborării.

De asemenea, la sfârșitul lucrării, cititorul va găsi și un îndreptar bibliografic pentru a putea aprofunda studiul, diferiții autori citați fiind printre specialiștii cu astfel de preocupări științifice.

Cuvinte-cheie: drept execuțional penal, executare sancțiuni penale.