Autori: Voicu Pușcașu, Cristinel Ghigheci

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Am reunit în această lucrare tot ceea ce este astăzi relevant, din punct de vedere jurisprudențial, pentru înțelegerea, interpretarea și aplicarea corectă a Codului penal.

Sub fiecare normă citată am redat, sintetic, extras din deciziile reprezentative ale Curții Europene a Drepturilor Omului și ale Curții de Justiție a UE (nu doar deciziile acestora din cauzele contra României), dar și din deciziile obligatorii ale Curții Constituționale și ale ICCJ, pronunțate în recursuri în interesul legii sau în dezlegarea unor chestiuni de drept.

Mai mult, constatând că pentru atingerea scopului propus adesea este foarte utilă și cunoașterea argumentelor cuprinse în deciziile de respingere pronunțate de către Curtea Constituțională cu privire la excepțiile de neconstituționalitate ridicate sau de către ICCJ cu privire la sesizările pentru pronunțarea unor decizii obligatorii pentru interpretarea legii și lămurirea unor chestiuni de drept, am făcut efortul de a le evalua și pe acestea și a le include acolo unde ele conțineau elemente semnificative pentru corecta înțelegere a normei procedural-penale vizate.

Suplimentar, am strâns deciziile de speță ale Tribunalului Suprem, ale Curții Supreme de Justiție și ICCJ, dar și, uneori, ale unor curți de apel, decizii care au rămas de actualitate și pot prezenta interes pentru întregirea informației juridice necesare în cunoașterea corectei interpretări și aplicări a legii.

Lucrarea se dorește mai mult decât un compendiu de decizii reprezentative și utile. Am încercat să și corelăm informația prezentată și, uneori, să o și comentăm, punctual, prin intervenții minimale, în note de subsol.

Pentru cei care nu găsesc în jurisprudență răspunsul la problemele pe care norma de procedură le ridică, am încercat să direcționăm efortul de documentare prin menționarea, sub fiecare normă, a articolelor publicate în principalele reviste de specialitate, deoarece uneori doctrina reușește să ridice nu doar întrebări încă neadresate de jurisprudență, avansând posibile răspunsuri la acestea, dar și să comenteze, mai mult sau mai puțin pertinent, unele soluții jurisprudențiale.

Nu în ultimul rând, am inclus și un modul dedicat dezbaterilor organizate cu privire la probleme de practică neunitară, desfășurate de către organele judiciare de la cel mai înalt nivel al sistemului judiciar, convinși fiind că și acestea prezintă un real interes și se pot adăuga celorlalte module sus-menționate, întregind informația utilă pentru corecta cunoaștere și înțelegere a materiei penale.

Cuvinte-cheie: Codul penal, drept penal, partea generală.