Autor: George-Alexandru LAZĂR

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă primul demers științific care tratează exclusiv sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice, realizând o analiză în profunzime a tuturor instituțiilor de drept penal și procesual penal utilizate în aplicarea pedepselor. Partea întâi este dedicată măsurilor preventive, care în actuala configurație legală pătrund nepermis de mult în sfera sistemului sancționator. Sunt analizate numeroasele probleme care au apărut până acum, precum și cele care pot apărea în continuare în practica judiciară, însoțite de propuneri de lege ferenda pentru reformarea acestei instituții. 

A doua parte a lucrării este dedicată nucleului dur al sistemului sancționator: pedeapsa principală și pedepsele complementare, tratate prin prisma legislației, a doctrinei și a jurisprudenței naționale și de drept comparat. Aceeași atenție este acordată și procesului de individualizare a pedepselor, centrat pe criteriile specifice persoanelor juridice, precum cifra de afaceri sau activul patrimonial, utilizate în stabilirea cuantumului amenzii. De asemenea, sunt prezentate criteriile de individualizare a pedepselor propuse în literatura de specialitate pentru persoanele juridice, completate de un amplu examen de practică judiciară.

Partea a treia conturează premisele unei noi viziuni asupra sistemului sancționator, pornind de la măsurile de compliance (conformitate) care și-au găsit deja consacrarea în codurile penale occidentale. Alături de acestea, a fost analizată importanța auditului, a managementului riscului sau a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice în domeniile specifice de activitate pentru individualizarea pedepselor și pentru determinarea (in)existenței vinovăției. Partea finală este dedicată noilor instrumente juridice de exercitare a acțiunii penale și sancționare din dreptul comparat, precum deferred prosecution agreements sau les conventions judiciaires d’intérêt public, completând un material util atât celor care studiază această materie, cât și practicienilor.

Cuvinte-cheie: răspunderea penală a persoanei juridice, sancțiunile aplicabile persoanei juridice, sistem sancționator.