Autor: Ana Alina Ionescu Dumitrache

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Cursul universitar Drept penal. Partea specială II. Infracțiuni contra autorității. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Infracțiuni de corupție și de serviciu. Infracțiuni de fals. Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive. Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege. Infracțiuni contra sănătății publice. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială. Infracțiuni contra familiei abordează, într-o manieră tematică, infracțiunile studiate, conform fișei disciplinei Drept penal special II, în cadrul Facultății de Drept.

Prin informațiile conținute, raportat atât la aspectele studiate în doctrină, cât și la studiile de caz din practica judiciară actuală, prezentul curs este util atât studenților și absolvenților facultăților de drept, cât și practicienilor din domeniul juridic, cuprinzând aspecte controversate din teoria și practica dreptului penal, partea specială.

Cursul cuprinde modificările și completările legislative actuale intervenite în materia infracțiunilor analizate: Legea nr. 186 din 1 iulie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. nr. 657 din 2 iulie 2021; Legea nr. 217 din 29 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în M. Of. nr. 1012 din 30 octombrie 2020.

Cuvinte-cheie: drept penal, partea specială.