Autor: Oana Bugnar-Coldea

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Această lucrare reprezintă o radiografie completă a infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005, autoarea realizând o analiză aprofundată a normelor de incriminare, trecând inclusiv dincolo de barierele dreptului penal pentru a oferi răspunsuri clare și concrete la o serie de probleme ivite în practica judiciară sau care ar putea să apară, unele dintre acestea fiind analizate în cuprinsul acestei lucrări pentru prima dată în doctrina autohtonă.

Dincolo de analiza completă a fiecărei modalități prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 din perspectiva elementelor constitutive, nu au fost ignorate relațiile problematice care pot apărea între acestea și alte infracțiuni prevăzute în Codul penal sau alte legi speciale. În acest context, au fost analizate și eventualele mecanisme evazioniste complexe, care pun în discuție relația infracțiunii de evaziune fiscală cu infracțiunile de fals, delapidare și spălare de bani, și de această dată fiind analizate punctual diferite ipoteze apărute în practica judiciară și fiind propuse încadrări juridice clare și argumentate. De altfel, relația infracțiunii de evaziune fiscală cu cea de spălare de bani este poate una dintre cele mai problematice relații ivite în practica judiciară, acesteia fiindu-i dedicată o întreagă secțiune din cuprinsul lucrării, soluția propusă fiind una inovatoare în peisajul juridic autohton.

Nu în ultimul rând, în cuprinsul lucrării sunt analizate și dispozițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005, inclusiv prin raportare la modificările recente aduse de Legea nr. 55/2021.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală, spălare de bani.