Autori: Alexandru Boroi (coordonator), Bogdan Vîrjan, Ionuţ Andrei Barbu, Mirela Gorunescu, Iulia-Elena Nistor

Anul apariției: 2021

Ediția: 7

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea cuprinde o tratare aprofundată a legislației interne din domeniul afacerilor, ținându-se cont de toate modificările și completările intervenite până în prezent.

Ediția a 7-a conține prezentarea infracțiunilor din această ramură a dreptului penal conform celor mai actuale modificări legislative atât naționale, cât și europene. Noua ediție mai cuprinde și o amplă analiză teoretică a infracțiunilor, precum și practică judiciară relevantă în domeniu.

Lucrarea se adresează deopotrivă specialiștilor din domeniul administrării justiției, studenților, doctoranzilor, cât și tuturor celor interesați.

Cuvinte-cheie: drept penal, dreptul penal al afacerilor, infracțiuni din legi speciale.