Autor: Adrian Mihai HOTCA

Publicat în Revista română de drept penal al afacerilor nr. 1/2020

Revista disponibilă aici

Rezumat: Plecând de la ideea că este important ca oamenii să tragă toate învăţămintele furnizate de istorie şi să nu-i uite pe Hitler, Stalin sau alţi ticăloşi care s-au perindat pe scena societăţii, se constată că, uneori, suferim de un soi de ablepsie (orbire) în ceea ce priveşte pericolele asociate obiectivelor urmărite. Prezentul articol îşi propune să facă o analiză a corelaţiei dintre conştiinţă, conştienţă, inteligenţă artificială (IA) şi inteligenţa mixtă, în scopul evaluării impactului IA asupra mediului afacerilor. În final, vom încerca să răspundem la întrebarea: Ce-i de făcut?

Cuvinte cheie: inteligenţă artificială; inteligenţa mixtă; conştiinţă, conştienţă, afaceri; dataism; algoritm

Titlu în limba engleză: The impact of artificial intelligence (AI) on social life and business

Abstract: Having in mind the idea that it is important for people to draw all the lessons provided by history and not to forget Hitler, Stalin or other villains who have pervaded the stage of society, it is found that sometimes we suffer from some kind of disability (blindness) regarding the dangers associated with the objectives pursued. This article aims to analyze the correlation between consciousness, cognizance, artificial intelligence (AI) and mixed intelligence, in order to assess the impact of AI on the business environment. Finally, we will try to answer the question: What to do?

Keywords: artificial intelligence; mixed intelligence; cognizance; awareness, business; dataism; algorithm