Autor: Norel NEAGU

Publicat în Revista română de drept penal al afacerilor nr. 1/2021

Revista disponibilă aici

Rezumat: O decizie recentă pronunțată într-o procedură privind dezlegarea unor chestiuni de drept a pus într-o lumină nouă aplicarea principiului specialității și executarea hotărârilor definitive în România. O regulă aparent simplă (urmărirea, judecarea sau executarea pedepsei are loc strict pentru faptele pentru care persoana solicitată a fost predată) a fost complicată inutil într-o interpretare în același timp extensivă, dar și restrictivă a instanței supreme, fără a lămuri însă problema de drept supusă analizei și calea de urmat pentru instanțele de executare. În cele ce urmează voi argumenta faptul că această interpretare este contrară dreptului Uniunii Europene, dar și practicii obligatorii a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: cooperare judiciară internațională în materie penală, principii, regula specialității, jurisprudența CJUE, jurisprudența ICCJ

Titlu în limba engleză: The principle of specialty – between functionality and literal interpretation

Abstract: A recent decision pronounced in a procedure regarding the settlement of legal issues has shed new light on the application of the specialty principle and the execution of final decisions in Romania. A seemingly simple rule (prosecution, trial or execution of the sentence takes place strictly for the facts for which the requested person was handed over) was unnecessarily complicated in an at once extensive but also restrictive interpretation of the supreme court, without clarifying the issue of as subject to analysis and the way forward for the courts of enforcement. In the following I will argue that this interpretation is contrary to European Union law, but also to the judicial practice of the Court of Justice of the European Union.

Keywords: criminal law; criminal offence; prointernational judicial cooperation in criminal matters; principles; specialty rule; CJEU case law; HCCJ case law