Autor: Constantin Neacșu

Ediția: 2

Anul apariției: 2021

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea de faţă se află la confluența dintre domeniile juridic și economic, metodele de analiză folosite și rezultatele obținute încadrându-se într-un domeniu de o importanță deosebită și de maximă actualitate. Autorul a considerat necesar să insiste asupra mecanismelor subtile financiare, aflate la hotarul dintre legal şi ilegal, demonstrând cum s-a modificat paradigma sistemului internaţional de impozitare ca urmare a globalizării.

Ediția 2 a avut în vedere ultimele modificări legislative naționale, noile acte emise la nivelul Uniunii Europene și jurisprudență actualizată pentru o înțelegere mai bună a legislației și punerea ei în practică.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală, spălarea banilor, companii offshore.