Autor: Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Anul apariției: 2021

Ediția: 2

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă rezultatul unei cercetări îndelungate pe tema răspunderii penale a persoanei juridice, îmbinând o parte din aspectele deja prezentate sub diferite forme de-a lungul timpului cu numeroase informații și analize noi, în special în ceea ce privește entitățile care pot răspunde penal, infracțiunile care pot fi comise de persoanele juridice, stabilirea legăturii dintre persoana juridică și persoana fizică agent al infracțiunii ori conținutul constitutiv al infracțiunii. Lucrarea prezintă o jurisprudență bogată a instanțelor naționale (peste 200 de hotărâri pronunțate în perioada 2009-2021) care se referă la persoane juridice, fără a fi ignorate aspectele cele mai relevante din doctrina și jurisprudența altor state.

Deși structura este cea a unui curs universitar (14 titluri corespunzătoare celor 14 cursuri pe care masteranzii Facultății de Drept a Universității din București le studiază la programul de master Științe Penale), ea poate constitui un instrument de lucru util și pentru practicieni, care vor regăsi informații folositoare pentru activitatea lor, atât în ceea ce privește aspectele de drept penal, cât și cele de drept procesual penal.  

Ediția 2 a lucrării are în vedere actualizarea informațiilor prezentate, ca urmare a modificărilor legislative care au intervenit în ultimul an, adăugarea hotărârilor judecătorești pronunțate între timp, precum și inițierea ori dezvoltarea unor discuții pe marginea unor subiecte de interes (redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate, reorganizarea persoanei juridice, efectele modificărilor aduse Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale asupra pedepselor aplicabile persoanei juridice etc.). A fost adăugat, totodată, indexul de termeni folosiți, care permite găsirea rapidă a informațiilor căutate.

Cuvinte-cheie: persoana juridică, răspundere penală, aspecte practice.