Autori: Alina Barbu, Radu-Florin Geamănu

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Continuând eforturile depuse anterior în materie execuțional penală, dar și în materii conexe (drept penal, drept procesual penal), de a pune la dispoziția teoreticienilor și a practicienilor deopotrivă instrumente utile muncii lor, autorii au decis să împărtășească experiența acumulată în decursul a peste 15 ani în domeniul analizării, reglementării și monitorizării aspectelor privind punerea în executare a pedepselor privative și neprivative în România, din perspectivă națională și internațională.

Prezentând atât jurisprudență națională (peste 160 de cauze), cât, mai ales, pe cea a Curții Europene a Drepturilor Omului (prin cuprinderea a peste 380 de cauze), dar și a altor instanțe europene sau regionale, analizând, totodată, extrem de importanta activitate a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante și ale Subcomitetului (ONU) de Prevenire a Torturii și a Pedepselor ori Tratamentelor Inumane sau Degradante în materie (prin cuprinderea a peste 25 de rapoarte), a mecanismelor naționale instituționale sau neguvernamentale, cuprinzând în final și cele două standarde fundamentale în materie (Regulile Penitenciare Europene ale Consiliului Europei și Regulile Mandela ale Organizației Națiunilor Unite), autorii provoacă, în mod ambițios, cititorii la o abordare riguroasă și actuală a problematicii locurilor de detenție din România.

Autorii apreciază că lucrarea se va remarca în peisajul publicistic autohton printr‑o abordare unitară, integrată și actualizată a elementelor complexe care guvernează executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, cu un accent deosebit pe standardele privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Cuvinte-cheie: drept execuțional penal, executare pedepse, executare măsuri educative privative de libertate.