Autor
: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: În vederea stabilirii stării de recidivă postexecutorie, în ipoteza unor pedepse anterioare succesive, durata termenului de reabilitare judecătorească nu se calculează în mod necesar în funcţie de pedeapsa cea mai grea, ci în funcţie de pedeapsa cea din urmă, aplicată pentru infracţiunea care constituie primul termen al pluralităţii.

Cuvinte cheie: recidivă post executorie, pedepse anterioare succesive, reabilitare judecătorească

Titlul lucrării în limba engleză: Post-execution recurrence. Previous successive punishments. Calculating the duration of the judicial rehabilitation term

Abstract: In order to establish the state of post-execution recurrence, in the case of successive previous punishments, the duration of the judicial rehabilitation term is not necessarily calculated according to the most severe punishment, but according to the last punishment, enforced for the offence constituting the plurality’s first term.

Keywords: : post-execution recurrence; previous successive punishments; judicial rehabilitation term