Autor: George ZLATI

Publicat în: Jurnalul Baroului Cluj nr. 1/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prin prezentul articol, autorul își propune să realizeze o analiză generală a criminalității informatice, pornind de la definirea acestui concept și continuând cu maniera în care instrumentele juridice internaționale ori europene au afectat legislația în materie penală. De asemenea, autorul analizează hotărâri obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la chestiuni, precum: montarea unui skimmer la bancomat; retragerea de numerar de la bancomat; crearea de conturi false pe rețelele de socializare; raportul înșelăciunea tradițională și frauda informatică.

Cuvinte-cheie: criminalitate informatică; infracțiuni informatice; acces ilegal la un sistem informatic; înșelăciune tradițională; fraudă informatică; fals informatic; sistem informatic; Directiva (UE) 2019/713; monede virtuale; instrument de plată fără numerar.

Titlul lucrării în engleză: Cybercrime in Romania

Abstract: Through this article the author provides a general analysis of cybercrime, starting from defining the concept and continuing with the way in which international or European legal instruments have affected the national criminal law legislation. The author also analyses binding rulings of the High Court of Cassation and Justice on issues such as: placing a skimmer at the ATM; cash withdrawal from ATM; creating fake accounts on social networks; the relationship between the traditional fraud and computer fraud.

Keywords: cybercrime; illegal access to information system; traditional fraud; computer fraud; computer forgery; information system; Directive (EU) 2019/713; virtual currency; non-cash payment instrument.