Autor: Mihai-Traian IUGA

Publicat în: Jurnalul Baroului Cluj nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Actuala reglementare a accesului la informațiile clasificate în cursul procesului penal reprezintă, în opinia noastră, un subiect de discuție sensibil, cu implicații practice notabile. Reglementarea accesului la informații clasificate este una relativ nouă în dreptul procesual penal român, instituțiile statului și practicienii, deopotrivă, întâmpinând dificultăți în interpretarea prevederilor legale în această materie. Ne propunem o scurtă analiză a problemelor actuale ridicate în materia accesului la informațiile clasificate în cursul procesului penal, cu insistență asupra problemelor întâlnite în practică, urmând ulterior să formulăm câteva propuneri punctuale, menite să clarifice problemele identificate.

Cuvinte-cheie: acces la informații clasificate; procedură penală; interpretarea textelor legale.

Titlul lucrării în engleză: Classified information during criminal proceedings. Current issues

Abstract: The current regulation of access to classified information during criminal proceedings is, in our opinion, a sensitive topic of discussion, with notable practical implications. The regulation of the access to classified information is relatively new in the national criminal procedural law. The state institutions and the practitioners alike encounter difficulties regarding the interpretation of the legal provisions in this matter. We propose a brief analysis of the current issues raised in terms of access to classified information during the criminal process, with emphasis on pragmatic problems.

Keywords: access to classified information; criminal proceedings; interpretation of legal texts.