Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 1/2021

Revistă disponibilă: aici.