Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 2/2020

Revistă disponibilă: aici.