Autor: Bogdan Mihai DUMITRU, Adina Maria Alexandra POPESCU

Publicat în: Pandectele Române nr. 1/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Prin intermediul prezentului studiu, autorii intenţionează să analizeze o instituţie nouă a dreptului penal român şi anume renunţarea la aplicarea pedepsei. De asemenea urmează a fi examinate diferite situaţii apărute în practică cu privire la aplicarea altor instituţii de drept penal în momentul dispunerii unor soluţii de renunţare la aplicarea pedepsei, diferite necorelări legislative ce fac dificile aplicarea unor dispoziţii legale importante. Nu în ultimul rând, vom propune soluţii de lege ferenda apreciate ca fiind necesare în vederea îmbunătăţirii legislaţiei penale române.

Cuvinte-cheie: renunţarea la aplicarea pedepsei; renunţarea la urmărirea penală; circumstanţe atenuante.

Abstract: In this study, the authors intend to analyze a new institution of Romanian criminal law, namely the waiver of penalty. They also examine various situations that have occurred in practice regarding the application of other criminal law institutions when ordering solutions to waive the penalty, various legislative inconsistencies that make it difficult to apply important legal provisions. Last but not least, we will propose de lege ferenda solutions considered necessary in order to improve the Romanian criminal legislation.

Keywords: waiver of penalty; waiver of prosecution; mitigating circumstances.