Autor: Cristina CUCOANIȘ

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul material își propune să abordeze succint una dintre cele mai stridente probleme născute în legătură cu răspunderea penală a persoanei juridice, anume determinarea formei de vinovăție a acesteia, cu referire la raportul dintre vinovăția persoanei juridice și cea a persoanei fizice și oferirea unor aspecte de luat în considerare atunci când se analizează aceste elemente. Totodată, lucrarea atrage atenția asupra riscurilor la care persoana juridică se poate expune dacă nu își duce la îndeplinire obligațiile de control și de supraveghere. 

Cuvinte-cheie: răspundere penală, persoană juridică, formă vinovăție, control, supraveghere

Titlul lucrării în engleză: Criminal intent in case of crimes committed by a moral person

Abstract: The following paper aims to briefly address one of the most pressing issues arising in connection with the criminal liability of the legal person, namely the determination of its form of criminal intent, with reference to the relationship between the criminal intent of the legal person and that of the individual along with the provision of aspects to be taken into consideration when analyzing such elements. At the same time, the paper draws attention to the risks to which the legal person may be exposed if it does not fulfill its control and supervision obligations.

Keywords: criminal liability, legal person, criminal intent, control, supervision