Autor: Tudor CHIȚIMIA

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta cercetare urmărește să analizeze efectele produse în materia grațierii și a pluralității de infracțiuni de către Decizia X(10)/2005 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cu toate că modul de sancționare a concursului de infracțiuni stabilit de aceasta pare echitabil din punct de vedere al condamnatului, beneficiul adus de pe urma grațierii se dublează, astfel, în mod nejustificat. În acest sens, grațierea antecondamnatorie ar înlătura și ierta și o eventuală stare de recidivă, pe lângă remiterea executării pedepsei aplicate de către instanța de judecată. Drept urmare, va fi adus în discuție un principiu conceput de doctrina penală mai veche, urmând ca argumentele în favoarea acestuia să fie coroborate cu alte opinii doctrinare în materie și cu diverse hotărâri ale instanțelor naționale. Acestea vor fi realizate cu scopul de a propune o posibilă soluție de rezolvare a acestei probleme de drept care să respecte efectele pe care le poate produce grațierea în mod legal. Ulterior, vom compara situația premisă și cu unele ipoteze particulare care se pot ivi în practică. În final, vom prezenta și o altă jurisprudență obligatorie a instanței supreme care se află în contradicție cu decizia de la care a plecat ipoteza articolului.

Cuvinte-cheie: grațiere antecondamnatorie; recidivă; concurs de infracțiuni; pedeapsă rezultantă; recontopire; principiul individualizării depline a pedepsei

Titlul lucrării în engleză: The implications of the Decision RIL X(10)/2005 on recidivism and on the modality of sanctioning the concurrent crimes in case of prior pardon

Abstract: This research seeks to analyse the effects produced in matters of pardon and plurality of crimes by the High Court of Cassation and Justice’s Decision X(10)/2005. Although the modality of sanctioning the concurrent crimes established by the supreme court seems fair from the convict’s point of view, the benefit resulted from the pardon is doubled in an unjustified manner. This way, the prior pardon would also remove an eventual state of recidivism, besides the forgiveness of the punishment’s execution applied by the court. As a result, it will be brought up for discussion a principle created by the criminal law’s older literature, followed by the corroboration between the arguments in favour of this principle, the other opinions of the criminal law’s literature in this matter and some national courts decisions. These will be done with the purpose to suggest a possible solution for solving this law issue which respects the effects that pardon can legally produce. Later, we will also compare this problematic with some particular hypotheses which can occur in practice. In the end, we will present another mandatory jurisprudence of the supreme court which is in contradiction with the decision from which the assumption of this article was made.

Keywords: prior pardon; recidivism; concurrent crimes; resultant punishment; remerge; the principle of complete individualization of the punishment