Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legea nr. 217/2020 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea Codului de procedură penală, are ca obiectiv întărirea reacției represive cu privire la unele infracțiuni comise împotriva minorilor. Prezenta analiză încearcă să stabilească în ce măsură se justifică această intervenție a legiuitorului. Sunt avute în vedere doar modificările și completările din partea specială a Codului penal.

Cuvinte-cheie: trafic de minori, proxenetism, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, pornografie infantilă, variante agravate, limitele pedepselor

Titlul lucrării în engleză:  On the modification of the Criminal Code through Law no. 217/2020 or the Criminal Code as a recipe book

Abstract: Law no. 217/2020 on the modification and amendment of the Criminal Code and of the Criminal Procedure Code has as a main objective to strengthen the answer to some criminal offences perpetrated against minors. This analysis tries to establish whether such intervention of the legislator is modified, analyzing only the modifications and amendments of the Special part of the Criminal Code.

Keywords: trafficking in minors, pandering, rape, sexual assault, sexual intercourse with a minor, sexual corruption of minors, recruitment of minors for sexual purposes, juvenile pornography, aggravated criminal offences, limits of penalties