Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Materialul prezintă datele statistice în materia răspunderii penale a persoanei juridice pentru infracțiunile contra patrimoniului. Analiza acestor date arată că, deși există un număr destul de mare de persoane juridice cercetate pentru astfel de infracțiuni, procentul celor trimise în judecată este mic. Majoritatea persoanelor juridice care ajung în fața instanțelor sunt cercetate pentru infracțiunea de înșelăciune, dar alte infracțiuni sunt de asemenea prezente.

Cuvinte-cheie: persoane juridice, date statistice, înșelăciune, furt, abuz de încredere

Titlul lucrării în engleză: Criminal liability of legal persons for crimes against property

Abstract: The paper presents the statistical data in the field of criminal liability of legal persons for offences against property. The analysis of these data shows that, althought many legal persons are investigated for such criminal offences, the percetange of the ones sent in front of the court is actually low. The majority of the legal persons who are being judged perpetrated a type of fraud, but other criminal offences are also encountered.

Keywords: legal persons, statistical data, fraud, theft, breach of trust