Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Ținând cont de popularitatea tot mai mare a vloggerilor, a influencerilor și a altor persoane care activează în mediul online, precum și de mediatizarea unor cazuri în care s-a considerat că au fost comise anumite infracțiuni în activitatea acestora care nu s-au bucurat până acum de o atenție deosebită din partea practicii și doctrinei judiciare, materialul reprezintă o succintă analiză a infracțiunii de instigare publică și altora asemănătoare asupra cărora s-a concentrat în această perioadă opinia publică și a circumstanțelor în care acestea pot fi săvârșite.

Cuvinte-cheie: mediul online, instigarea publică, incitarea la ură sau discriminare, încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni

Titlul lucrării în engleză: The public instigation and other crimes that are committed through speech

Abstract: Taking into account the growing popularity of vloggers, influencers and other people who perform online, as well as the media coverage of some cases in which certain crimes were considered to have been committed in their activity, crimes which that have not yet enjoyed a special attention from the judicial practice and legal literature, this paper represents a brief analysis of the crime of public instigation and others alike, on which public opinion has been focused during this period, and of the circumstances in which they can be committed.

Keywords: online environment, public instigation, incitement to hatred or discrimination, attempting to determine the commission of a crime